1. Які основні нормативно-правові акти обумовлюють необхідність створення підрозділу внутрішнього аудиту у банку та регулюють його діяльність?
2.1. Закон України "Про банки і банківську діяльність", гл. 7, ст. 45. (від 07.12.2000р., зі змінами і доповненнями, надалі - Закон)
2.2. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України (затверджено Постановою правління НБУ №114 від 20.03.98р., зі змінами і доповненнями, надалі - Положення)

2. Що таке внутрішній аудит банку?
Внутрішній аудит банку - це незалежна оцінка системи внутрішнього контролю, встановленого у комерційному банку. Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізуванні інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні економічності та ефективності операцій (п. 2 Положення)

3. Які основні основні завдання і функції внутрішнього аудиту банку?

4. Форма організації внутрішнього аудиту

Пи.Сь. Це так, для початку... Поки я буду трохи відсутній можете додати питання-відповіді... Я потім згрупую.