IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Новое в судебной практике разрешения отдельных категорий хозяйственных
Ирина2
сообщение 11.04.2012, 11:34
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 21

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответУважаемые посетители!
Консалтинговая компания "Кортекс" приглашает Вас посетить:25-26 квітня в м.Києві

НОВЕ В СУДОВІЙ ПРАКТИЦІ
вирішення окремих категорій господарських та адміністративних спорів.
Нові тенденції в податкових спорах.Семінар проводять:

ГУСАК М.Б. - суддя Верховного Суду України (ВСУ);

ГУМЕНЮК В.І. - суддя Верховного суду України (ВСУ);

БЛАЖІВСЬКА Н.Є.- суддя Окружного адмін.суду м.Києва, член Європейської Асоціації суддів адміністративних судів;

ГОНЧАР Л.Я. - суддя Вищого адміністративного суду України, член Ради суддів адміністративних судів України;

РОГАЧ Л.І. - суддя Судової палати з розгляду спорів , пов'язаних з держ.регулюванням економічних відносин ВГСУ;

ТЕНЬКОВ С.О. - адвокат з 30 річним стажем, ведучий розділу судової практики офіційного видання ВГСУ, д-р філософії в галузі права (США),
автор 5 книг-коментарів та понад 250 статей в провідних юр.виданнях

________________________________________________________________________
Контакти: (044) 451-88-12 або www.desyatka.com.ua
________________________________________________________________________


Аналіз судової практики ВСУ, ВАСУ, ВГСУ. ЗУ "Про судоустрій і статус суддів" та практика його реалізації.

Реалізація судової реформи в Україні. Дискусійні та проблемні питання.

Судова практика за КАСУ. Зміни за Законом "Про судоустрій та статус суддів". Проблемні питання. Нові тенденції 2012р.


• Межі застосування правових норм цивільного Кодексу при розгляді публічних спорів (про позовну давність, кваліфікацію правочинів тощо).
• Судова практика розгляду публічних спорів. "Справа адміністративної юрисдикції" та адміністративна справа (справа про адміністративне правопорушення фізичних осіб). Компетенція адміністративних судів, розмежування спорів між адмін.судами та господарськими ( цивільними) судами. Підсудність (предметна, територіальна, інстанційна).
• Визнання нормативно-правових актів неправомірними, не чинними, протиправними. Скасування актів (відмінність, спільне). Особливості оскарження дій/бездіяльності по КАСУ. Відшкодування збитків, заподіяних діями/бездіяльністю. Коментар судді.
• Адміністративна відповідальність юридичних осіб. Порядок її застосування. Склад правопорушення - чи може бути відповідальність без вини?
• Адміністративно-господарські санкції. Види санкцій. Чи вичерпний їх перелік? Хто накладає санкції? Порядок та строки застосування! Звернення за судовим захистом. Судова практика розгляду спорів про стягнення санкцій (зокрема на підставі рішень суб’єктів владних повноважень) та визнання протиправними (недійсними, незаконними, неправомірними) рішень про їх застосування. Коментар, поради судді.
• Чи можна звертатися до адміністративного суду з вимогами про визнання нікчемних угод недійсними (угод, укладених з метою завідомо суперечною інтересам держави та суспільства ) та визнання таких угод дійсними; визнання угод неукладеними (укладеними). Аналіз правових позицій Вищого адміністративного Суду України та ВАСУ.
• Нюанси розгляду адміністративних справ. Практика прийняття, перегляду судових рішень. Обґрунтування, порядок прийняття.
• Зустрічний позов в адміністративному судочинстві. Відсутність інституту (помилка чи об'єктивна закономірність). Вихід з цієї правової прогалини.
• Доказування - презумпція. Суперечність окремих норм КАСУ та іншого законодавства.
• Строки звернення до суду. Позовна давність за КАСУ. Наслідки пропуску строку звернення до суду.
• Виконання рішень адміністративних судів. Набрання рішеннями сили. Відстрочка, зміна, встановлення способу і порядку виконання.
• Судова практика ВАСУ розгляду окремих категорій спорів.
• Практика застосування правил КАСУ адміністративними судами при поданні на їх розгляд адміністративних позовів суб'єктами владних повноважень.
• Конфіскація за ч.1 ст.208 ГКУ як різновид адміністративно-господарських санкцій. Її ефективність. Нюанси захисту.
• Оскарження дій або бездіяльності державної виконавчої служби в адміністративному суді.

Нове в судовій практиці з податкових спорів в 2012р. Практика застосування норм Податкового Кодексу в 2012р. (за матеріалами ВСУ, ВАСУ)

• Розгляд нових категорій спорів за позовами податкових органів.
• Особливості провадження у справах за звертаннями органів ДПС.
• Застосування норм Податкового Кодексу
• Обов'язковість судових рішень. Межі обов'язковості. Коментар судді ВСУ, ВАСУ.
• Нюанси прийняття та перегляду судових рішень. Нові зміни.
• Оскарження податкових повідомлень-рішень за КАСУ. Податкові коментарі.
• Нове в судовій практиці з ПДВ. Проблеми законодавчого регулювання і застосування судами аналогії закону(права), принципу верховенства права. Нове в адмініструванні ПДВ.
• Судова практика визнання угод недійсними - нові тенденції у податкових спорах.
• Судова практика вирішення спорів з податку на прибуток (валові витрати (док. підтвердження), звичайні ціни, заборгованості, відрядження тощо).
• Повернення надлишково сплачених податків в судовому порядку.
• Нові позиції ВАСУ щодо застосування окремих схем оптимізації оподаткування.
• Розкриття через суд банківської таємниці.
• Експортне відшкодування ПДВ: ДПС, практика ВСУ, ВАСУ. Судова практика по ЗЕД. Податковий аспект.
• ЗУ "Про міжнародне приватне право". Зміни у регулюванні ЗЕД, укладанні контрактів. Вибір сторонами права, що підлягає застосуванню. Презумпція знання законів країни-партнера. Застосування іноземного законодавства у судах України. Легалізація документів, перевірка повноважень іноземного контрагента.
• ЗУ "Про здійснення розрахунків у іноземній валюті": застосування змін судом, нове значення форс-мажору. Ціна у ЗЕД-контрактах.

Договірні відносини. Укладання та виконання договорів.

• Форма договору: письмова, усна, електронна, нотаріальна. Наслідки недотримання. Податки, позиція. Передача договорів по факсу, e-mail. Судова практика. Укладення у спрощений спосіб. Чи є обов'язковою печатка та нумерація договорів. Рахунки-фактури, прийняття замовлення до виконання, оформлення накладних, конклюдентні дії, специфікації. Визнання їх недійсними. Протоколи розбіжностей. Гарантійні листи: помилки.
• Порядок укладання договорів. Помилки. Узгодження спорів при укладенні. Набрання чинності. Реєстрація. Попередні договори. Публічні договори, договори приєднання. Порушення при укладенні: вплив на виконання. Спонукання укладення договорів через суд.
• Повноваження сторін укладати, підписувати договори. Нюанси для ЗЕД. Особливості для ТОВ, АТ. Акти звірки: оформлення, застосування. Договір укладено з порушенням повноважень. Наслідки. Відмова визнати підпис, експертиза підпису. Позиція Мінюсту.
• Довіреності та їх застосування. Генеральна. Безвідклична. Хто може підписувати договори без доручення. типові помилки в застосуванні довіреностей.
• Договори за участю філій, представництв, ДП, виробничих підрозділів. Створення, їх статус, укладення. Субсидіарна відповідальність.
• Можливості і наслідки зміни умов договору під час його виконання. Одностороння відмова і розторгнення договору: чим відрізняються, підстави, наслідки. Одностороння відмова, як оперативно-господарська санкція.
• Строки, терміни в договорах. Дія договору і зобов'язання. Закінчення строку дії договору: боржник не виконав зобов'язання, що робити? Нюанси окремих договорів та грошових зобов'язань. Нарахування %, штрафів після закінчення строку невиконаного договору. Судова практика.
• Позовна давність - проблемні питання. Призупинення, переривання, поновлення. Регулювання договором. Відміна поновлення строку судами вищої інстанції.
• Форс-мажор: сучасний погляд. Судова практика.

Спори, що виникають при виконанні договорів. Нова судова практика.


• Визнання договору (частини) недійсним та дійсним в судовому порядку. Проблеми добросовісного набувача - вилучення майна (як наслідок визнання). Аналіз правових підстав. Помилки. Колізії. Хто може пред'явити позов про визнання недійсним (сторони, 3-і особи, податкова). Податкові аспекти. Можливості для віндикації. Строк позовної давності для визнання. Спеціальна правосуб'єктність юридичні особи, „позастатутні угоди". Можливість заздалегідь встановити недійсність договору: наслідки.
• Нікчемні, оспорювані договори: наслідки. Визнання нікчемних договорів дійсними.
• Визнання договорів неукладеними. Нова судова практика.
• Визнання недійсними документів, що не є договорами (акти прийому-передачі, накладні, довіреності, накази призначення директором). Наслідки.
• Забезпечення виконання договірних зобов'язань. Співвідношення збитків і неустойки (штрафних санкцій). Розмір неустойки. Можливість у договорі збільшувати/зменшувати встановлений Законом розмір. Нові види пені за ЦК. Розмір пені. Пеня за негрошові зобов'язання. Проценти (536 і 625 ЦК)і неустойка. Проценти: як частина боргу, як санкція. Судова практика.
• "Реальне і належне виконання договору". Бухгалтерські документи на підтвердження договірних відносин у суді. Накладні, специфікації, акти звірки. Виконання договору - як окрема угода. Оформлення виконання договору: помилки. Зловживання!
• Невиконання зобов'язань: типові помилки кредитора. Як боржник може скористатись колізіями ЦК, ГК, спеціальних, інших законів. Спільне застосування. Залік однорідних вимог - нові підходи ВСУ. Виконання взаємних зобов'язань - можливості боржника для відмови.
• Визнання претензії - перешкода вирішенню спору в суді. Фіксація факту відсутності предмета спору - спосіб уникнення суду.
• Треті сторони у зобов'язаннях. Виконання договору за боржника третьою особою. Судова практика ВГСУ. Згода кредитора. Як оформити?
• Уступка права вимоги та перевод боргу. Нові можливості уступки на стадії виконання судового рішення. Вимоги. Чи можлива передача новому кредитору частини вимоги (основного боргу, штрафних санкцій). Передача майна з обтяженнями. Купівля-продаж боргів. Судова практика ВГСУ.
• Нюанси регулювання боргових відносин при ліквідації / реорганізації боржника.
• Застава у судовій практиці: визнання договору застави неукладеним. Застереження! Застава нерухомості, грошей, іпотека.
• Розірвання договорів. Дострокове розірвання. Одностороннє розірвання - нові можливості зміни умов та розірвання договорів, ВГСУ. Істотне порушення договору - підстава одностороннього розірвання. Відмова від договору без згоди іншої сторони. Різниця. Підстави. Наслідки. Одностороння відмова, розірвання.
• Оперативно-господарські санкції: підстави, порядок застосування. Нюанси для грошових і негрошових зобов'язань. Нові можливості відшкодування збитків. Вина. Нові види пені за ЦК. Колізії. Відокремлення господарсько-правової неустойки від штрафу і пені у ГК - новели ВГСУ. Приклади на поставці.
• Відшкодування шкоди - нове у регулюванні. Визначення розміру (в т.ч. прострочення платежу). Договірний розмір шкоди та його наслідки для судового розгляду спору. Зміни у визначенні складу збитків за ЦК. Визначення збитків при простроченні платежу. Поради.
• Практика, в т.ч. судова стягнення не отриманого доходу (втрачена вигода). Збитки за невиконання зобов'язань. Обґрунтування вимог.

Практика застосування процесуальних норм при апеляційному та касаційному оскарженні.

• Зміни процесуального регулювання в 2011-2012р. Загальна характеристика, оцінка. Скорочення провадження - практика застосування (ст.183-2 КАСУ).
• Способи захисту порушеного права в сфері публічних правовідносин, наслідки їх недотримання. Чи є обов'язковими такі для суду, який розглядає публічний спір та встановлює факт порушення правопорядку.
• Розгляд господарських спорів у суді. Нові зміни. Перегляд судових рішень. Апеляційне, касаційне оскарження. Новели судової практики.
• Обрання ефективного способу захисту порушеного права при зверненні до суду господарської юрисдикції. Коментарі судді (ст.1 ГПК, ст.14, 15 ЦКУ, ст.20 ГКУ).
• Преюдиція фактів, обставин, встановлених рішеннями судів. Коментар судді.
• Типові процесуальні помилки суб'єктів господарювання.
• Особливості оформлення процесуальних документів. Позовні заяви: оформлення, проблеми прийняття. Помилки при оформленні адміністративних та господарських позовних заяв, їх наслідки. Зміна позовних вимог. Збільшення і зміна позовних вимог - у чому різниця. Забезпечення позову.
• Особливості апеляційного та касаційного оскарження ухвал, які не можуть бути оскаржені в апеляційному чи касаційному порядку.
• Проблемні питання застосування ст.35ХПК. Підстави звільнення від доказування. Нові тенденції в практиці доказування. Нові способи доказування в господарських спорах при відсутності необхідних документів.

Вартість участі одного слухача - 1470 грн.
(без НДС).

В рахунок вказаної суми входить плата за: * лекції і консультації; * альбом аналітичних матеріалів;* ділові аксесуари; * обіди; * каву у перервах; * сертифікат;
* КОЖНОМУ УЧАСНИКУ ВИДАЄТЬСЯ КНИЖКА (на вибір)

________________________________________________________________________
Причина редактирования: в следующий раз забаню за рекламу
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 04.04.2020, 20:04