IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Семинары
Гость (Charisma)
сообщение 21.10.2003, 11:33
Сообщение #1

ГостьВставить цитату в ответдавайте такую тему создадим.. У нас ведь нет отдельных объявлений.. Так что многие владеют минимумом информации.
Также это даст возможность оставить свой список вопросов по определенным темам, если нет возможности посетить семинар (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)

Получила сегодня инфу, будет проводиться такой семинар:


Національний центр підготовки банківських працівників України

запрошує взяти участь в семінарі:

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ,

який відбудеться 27 - 28 жовтня 2003р.

ЗМІСТ КУРСУ:
1. ВСТУПНЕ СЛОВО
Валютний ринок та особливості його функціонування в Україні. Історія валютного ринку. Учасники валютного ринку в Україні. Уповноважені банки. Національний банк України, його валютна політика. Золотовалютні резерви. Тенденції розвитку валютного ринку України.

2. Концептуальні засади розвитку кореспондентських відносин
комерційного банку та їхня роль у міжнародних розрахунках.
- Історичний огляд
- Встановлення кореспондентських відносин
- Юридичне оформлення кореспондентських відносин
- Рахунки "НОСТРО" та "ВОСТРО"(лоро).
- Режим функціонування кореспондентських рахунків та
платіжні системи
- Операції по кореспондентських рахунках, управління
ліквідністю
- Особливості тарифної політики іноземних та вітчизняних
банків
- Процедури бек-офісу: технологія здійснення платежів,
звірки та вивірки, підтвердження.

3. Нормативно-правове регулювання кореспондентських відносин в Україні

4. Методологічні аспекти проведення розрахунків та здійснення
платежів в українських банках.
- Банківський переказ
- Чеки
- Документарні операції (інкасо, акредитив, гарантії)
- Особливості платіжних систем світу.

5. Управління ризиками в кореспондентських відносинах.
- Кредитний ризик. Міжнародні рейтингові агенції, ліміти.
- Ризик Херштатта.
- Операційні ризики та методи їх контролю.

6. Методологічні засади боротьби з відмиванням грошей та
легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом
- Огляд нормативно-правової бази
- Процедури комерційних банків, спрямовані на запобігання
відмивання коштів
- Рекомендації українським банкам

ІНСТРУКТОР:
НІКОЛЕНКО Олександр Володимирович - Начальник управління валютних операцій Департаменту валютного регулювання НБУ
БОНДАР Елеонора Володимирівна - Начальник управління АТ "Укрінбанк"
ЮРЧУК Галина Володимирівна - Начальник відділу торговельних операцій Департаменту валютного регулювання НБУ
КУК Світлана Павлівна - Начальник відділу Банку Креді Ліоне Україна
ЛУПІН Олексій Борисович - Начальник відділу операцій з золотовалютним резервом Департаменту валютного регулювання НБУ
ПАСКЕВИЧ Тетяна Станіславівна - Провідний економіст відділу управління валютною ліквідністю НБУ

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТИ НЦПБПУ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Вартість навчання одного учасника складає 942 грн. в т.ч. ПДВ 157 грн. У вартість навчання включені витрати на буфетне обслуговування в перервах між заняттями, обіди і вартість методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів.
Іногороднім учасникам семінару за попередніми замовленнями бронюються місця у готелі (оплата проживання не входить у вартість навчання).

За умови участі двох учасників від одного банку ви отримуєте ЗНИЖКУ 10%, трьох учасників - 15%.

ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВЯЗКОВА

Якщо ви хочете підчас семінару отримати відповіді на свої запитання, надішліть їх нам попередньо факсом або електронною поштою.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НЦПБПУ:
НЦПБПУ є платником податку на прибуток на загальних підставах, р/р © 2600100938 в АБ "АЖІО", МФО 300175, код ЄДРПОУ 22911699.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
Початок реєстрації - 9.30. Початок занять о 10.00.
ПРИ СОБІ НЕОБХІДНО МАТИ КОПІЮ ПЛАТІЖНОГО ДОРУЧЕННЯ ТА КОПІЮ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Ви завжди можете отримати більш детальну інформацію про навчальні заходи, які проводяться Центром, на нашому веб-сайті www.nctbpu.org.ua

Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 253 07 02
(044) 253 24 56
(044) 295 37 31
Факс/автовідповідач (044) 253 84 89

e-mail: center@nctbpu.org.ua
NBU-mail: UOQC

Олександр Геєць,
Директор
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
supersonic
сообщение 21.10.2003, 14:19
Сообщение #2


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 289

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответи еще....

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Нацiональний центр пiдготовки Керiвництву комерцiйних
банкiвських працiвникiв Украєни банкiв Украєни
Керiвникам пiдроздiлiв
управлiння та пiдготовки персоналу
Керiвникам пiдроздiлiв
валютних операцiй
Керiвникам казначейств
Керiвникам пiдроздiлiв
мiжнародних розрахункiв
керiвникам пiдроздiлiв
експортно-iмпортних операцiй
© 124/07-2003
16.10.2003

Нацiональний центр пiдготовки банкiвських працiвникiв Украєни

запрошуґ взяти участь в семiнарi:

ОСОБЛИВОСТI ЗДIЙСНЕННЯ БАНКАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ЕКСПОРТНИМИ,
IМПОРТНИМИ ТА ЛIЗИНГОВИМИ ОПЕРАЦIЯМИ СВОЄХ КЛIҐНТIВ,

який вiдбудеться 4 - 5 листопада 2003р.

ЗМIСТ КУРСУ:
1. Законодавчi основи (Закон Украєни "Про порядок здiйснення
розрахункiв в iноземнiй валютi", iншi законодавчi та
нормативно-правовi акти). Система органiзацiє (суб'ґкти та
об'ґкти). Основнi форми i методи.
2. Постановка експортних, iмпортних та лiзингових операцiй
клiґнтiв на контроль. Випадки проведення операцiй через
декiлька банкiв. Проведення обернених операцiй: експорт на
умовах попередньоє оплати, iмпорт на умовах попередньоє
поставки товару.
3. Форс-мажор, норми природного збитку.
4. Не грошовi форми виконання зобов'язань, залiк зустрiчних
однорiдних вимог.
5. Погашення заборгованостi за рiшеннями судiв. Проблеми та
можливостi.
6. Використання векселiв та iнших цiнних паперiв при
здiйсненнi розрахункiв за експортними та iмпортними
операцiями.
7. Операцiє за участю третiх осiб (комiсiя, доручення,
уступка вимоги та перевiд боргу, гарантiє).
8. Операцiє купiвлi-продажу товарiв, якi проводяться на
зовнiшньому ринку фiзичними особами, що не ґ суб'ґктами
пiдприґмницькоє дiяльностi.
9. Особливостi проведення платежiв за експортними та
iмпортними операцiями клiґнтiв через кореспондентськi
рахунки банкiв-нерезидентiв в гривнях.
10.Можливостi та обмеження на проведення розрахункiв за
експортно - iмпортними операцiями готiвкою.
11.Оплата робiт, послуг. Особливостi застосування норм
постанови Правлiння НБУ вiд 12.02.2003 ©58.
12.Купiвля iноземноє валюти на мiжбанкiвському валютному
ринку Украєни на виконання зобов'язань резидентiв за
експортно - iмпортними операцiями. Система обмежень,
пiдстави для купiвлi, змiни в пiдходах. Обов'язковий
продаж валютних надходжень.
13.Особливостi проведення банками розрахункiв за експортними,
iмпортними та лiзинговими операцiями клiґнтiв, до яких
застосованi спецiальнi санкцiє згiдно зi ст.37 Закону
Украєни "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".
14.Застосування вiдповiдальностi до банкiв за невиконання
контрольних функцiй при обслуговування розрахункiв за
експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями
клiґнтiв.
15.Розгляд конкретних ситуацiй, запропонованих учасниками
семiнару.
16.Валютний контроль з боку податкових органiв.

IНСТРУКТОРИ:
ШИЛО Людмила Володимирiвна - Заступник начальника управлiння
- начальник вiддiлу методики валютного контролю Департаменту
валютного контролю та лiцензування НБУ
СЕМЕНИЩЕ Олександр Iгоревич - Начальник вiддiлу контролю у
сферi зовнiшньоекономiчноє дiяльностi ДПА м.Киґва

ВАРТIСТЬ НАВЧАННЯ
Вартiсть навчання одного учасника складаґ 924 грн. в т.ч.
ПДВ 154 грн. У вартiсть навчання включенi витрати на буфетне
обслуговування в перервах мiж заняттями, обiди i вартiсть
методичних та iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв.
iногороднiм учасникам семiнару за попереднiми
замовленнями бронюються мiсця у готелi (оплата проживання не
входить у вартiсть навчання).

ПОПЕРЕДНЯ РЕҐСТРАЦIЯ ОБОВ'ЯЗКОВА

Якщо ви хочете пiдчас семiнару отримати вiдповiдi на своє
запитання, надiшлiть єх нам електронною поштою
zaptalova@nctbpu.org.ua

БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ НЦПБПУ:
НЦПБПУ ґ платником податку на прибуток на загальних
пiдставах, р/р © 2600100938 в АБ "АЖIО", МФО 300175, код
ҐДРПОУ 22911699.

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Семiнар вiдбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Києв, вул.
М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офiцерiв ЗСУ).
Початок реґстрацiє - 9.30. Початок занять о 10.00.
ПРИ СОБI НЕОБХIДНО МАТИ КОПIЮ ПЛАТIЖНОГО ДОРУЧЕННЯ ТА КОПIЮ
СВIДОЦТВА ПРО РЕҐСТРАЦIЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

Ви завжди можете отримати бiльш детальну iнформацiю про
навчальнi заходи, якi проводяться Центром, на нашому веб-
сайтi www.nctbpu.org.ua

Для довiдок та подання заявок
на участь в семiнарах: (044) 253 07 02
(044) 253 24 56
(044) 295 37 31
Факс/автовiдповiдач (044) 253 84 89

e-mail: center@nctbpu.org.ua
NBU-mail: UOQC

Олександр Геґць,
Директор
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 21.10.2003, 14:34
Сообщение #3

ГостьВставить цитату в ответЕсли у кого есть вопросы по теме
Цитата
КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ,
можете писать их в этой теме.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lennox
сообщение 21.10.2003, 14:53
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 847

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответTo: Charisma

Отличная идея, молодец!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Oleg*
сообщение 30.10.2003, 12:21
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 2

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПроводился ли семинар КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ 27 - 28 жовтня 2003р.?

Если да, то интересуют материалы на тему :
4. Методологічні аспекти проведення розрахунків та здійснення
платежів в українських банках.

в частности :
- Документарні операції (інкасо, акредитив, гарантії)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 30.10.2003, 16:46
Сообщение #6

ГостьВставить цитату в ответTo: Oleg*

читайте PM.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Oleg*
сообщение 30.10.2003, 17:14
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 2

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответTo: Charisma
Цитата
читайте PM.

спасибо
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
supersonic
сообщение 27.11.2003, 18:24
Сообщение #8


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 289

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответНовенькое...

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Нацiональний центр пiдготовки Керiвництву комерцiйних
банкiвських працiвникiв Украєни банкiв Украєни
Керiвникам пiдроздiлiв
управлiння та пiдготовки персоналу
Керiвникам валютних пiдроздiлiв
Керiвникам пiдроздiлiв
фiнансування експортно-
iмпортних операцiй
© 152/07-2003
27.11.2003

Нацiональний центр пiдготовки банкiвських працiвникiв Украєни

запрошуґ взяти участь у КРУГЛОМУ СТОЛI:

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ,

який вiдбудеться 18 грудня 2003р.

ПИТАННЯ ДО ОБГОВОРЕННЯ:
1. Здiйснення контролю та звiтнiсть за експортно-
iмпортними, лiзинговими операцiями на сучасному етапi
та шляхи єє вдосконалення:
- порядок здiйснення контролю i отримання лiцензiй за
експортними, iмпортними та лiзинговими операцiями.
Новi аспекти та перспективи i регулюваннi
зазначених операцiй (Постанова Правлiння НБУ ©136);
- звiтнiсть за експортними, iмпортними та лiзинговими
операцiями. Останнi змiни;
- обмеження на актуальнi питання перерахувань за
iмпорт послуг (Постанова Правлiння НБУ ©58) (нова редакцiя).

2. Лiцензування операцiє з валютними цiнностями вiдповiдно
до статтi 5 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв Украєни "Про
систему валютного регулювання i валютного контролю":
- нормативно-правова база лiцензування операцiй з
валютними цiнностями;
- практичнi питання лiцензування операцiй з валютними цiнностями.

ДОПОВIДАЧI:
ГРИГОРЕНКО Ґвген Дмитрович - заступник начальника управлiння
Генерального Департаменту банкiвського нагляду
МАКАРЕНКО Олег Iванович - головний економiст вiддiлу
лiцензування Генерального Департаменту банкiвського нагляду

ВАРТIСТЬ УЧАСТI
Вартiсть участi одного учасника складаґ 522 грн. в т.ч. ПДВ 87 грн.
У вартiсть участi включенi витрати на буфетне обслуговування в перервах мiж
заняттями, обiди i вартiсть методичних та iнформацiйно-аналiтичних матерiалiв.
Iногороднiм учасникам круглого столу за попереднiми
замовленнями бронюються мiсця у готелi (оплата проживання не
входить у вартiсть навчання).

За умови участi двох учасникiв вiд одного банку ви отримуґте
ЗНИЖКУ 10%, трьох учасникiв - 15%.

ПОПЕРЕДНЯ РЕҐСТРАЦIЯ ОБОВ'ЯЗКОВА

Якщо ви хочете пiдчас круглого столу отримати вiдповiдi на
своє запитання, надiшлiть єх нам факсом або електронною
поштою center@nctbpu.org.ua

БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ НЦПБПУ:
НЦПБПУ ґ платником податку на прибуток на загальних
пiдставах, р/р © 2600100938 в АБ "АЖIО", МФО 300175, код
ҐДРПОУ 22911699.

МIСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Круглий стiл вiдбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Києв, вул.
М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офiцерiв ЗСУ).
Початок реґстрацiє - 9.30. Час проведення круглого столу з
10.00 до 14.00
ПРИ СОБI НЕОБХIДНО МАТИ КОПIЮ ПЛАТIЖНОГО ДОРУЧЕННЯ ТА КОПIЮ
СВIДОЦТВА ПРО РЕҐСТРАЦIЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

Ви завжди можете отримати бiльш детальну iнформацiю про
навчальнi заходи, якi проводяться Центром, на нашому веб-
сайтi www.nctbpu.org.ua

Для довiдок та подання заявок
на участь в семiнарах: (044) 253 07 02
(044) 253 24 56
(044) 295 37 31
Факс/автовiдповiдач (044) 253 84 89

e-mail: center@nctbpu.org.ua
NBU-mail: UOQC

Олександр Геґць,
Директор
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
rg
сообщение 19.01.2004, 17:24
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 53

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответКстати, тут оказывается тема специальная есть! Выкладываю- если модератор не возражает!

26 січня 2004 р.
семінар


"Порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями. Практичні питання щодо проведення документарних операцій"I. Розгляд нового Положення затвердженого постановою Правління Національного банку України від 3.12.2003 за © 514 "Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.2003 за © 1213/853.
1. Загальні положення, та визначення термінів, що вживаються в даному Положенні.
2. Порядок відкриття акредитива
3. Дії уповноваженого банку-емітента під час здійснення авізування, виконання та підтвердження акредитива іноземними банками.
4. Унесення змін та/або доповнень до умов акредитива.
5. Виконання та оплата коштів за акредитивом.
6. Дострокове закриття (або анулювання) акредитива.
7. Дії банка у разі отримання документів з розбіжностями
8. Особливості розрахунків за трансферабельним (переказним) акредитивом.
9. Порядок закриття акредитива.

Доповідач- Гніденко О. Л., заст. начальника Управління- нач. відділу методології розрахунків юридичних та фізичних осіб в іноземній валюті Департаменту платіжних систем НБУ, автор Положення "Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" (2 години 10.00-12.00)

II. Практичні питання щодо проведення документарних операцій.
1. Практика роботи з транспортними документами - можливі варіанти оформлення документів згідно з UCP500.
2. Поширені помилки банків та клієнтів у відношенні до використання документарних інструментів у зовнішньоекономічних операціях, проблеми ринку документарних операцій в Україні.
3. Спроби втягнути банки у сумнівні операції - як уберегти банк та клієнтів банку від фінансових втрат у результаті шахрайських дій з документарними інструментами.

Доповідач- Гороховських Р.Ю., заступник начальника Управління документарних операцій "Першого Українського Міжнародного Банку" (м.Донецьк), співавтор Положення "Про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями" (5 годин 12.00-14.00, 15.00-18.00)Місце проведення: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, "Укрпрофоздоровниця", 16 поверх, зал засідань.
Кашуба Татьяна Анатольевна
Р.т. (8044) 2423212, м.т.8039 4947158
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 11.02.2004, 18:22
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЕЛЕКТРОННА ПОШТА
Національний центр підготовки банківських працівників України Керівництву комерційних банків України
Керівникам підрозділів управління та підготовки персоналу
Керівникам підрозділів міжнародних розрахунків
Керівникам підрозділів по обслуговуванню системи S.W.I.F.T.
© 011/07-2004
20.01.2004

Національний центр підготовки банківських працівників України

спільно з компанією S.W.I.F.T. та Національним банком України запрошує прийняти участь в семінарі

S.W.I.F.T.NET: ПРОДУКТИ, ПОСЛУГИ ТА ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ S.W.I.F.T., ПРАВИЛА STP ТА ЗНАЙОМСТВО З ПЛАТІЖНИМИ РИНКОВИМИ ІНФРАСТРУКТУРАМИ,

який відбудеться 16 - 17 лютого 2004р.

Просимо звернути Вашу увагу на те, що у відповідності з численними запитами банків України даний семінар був розроблений спеціально компанією S.W.I.F.T. на базі переліку питань, наданих фахівцями українських банків. Крім того, підчас семінару Ви отримаєте роз'яснення та відповіді на питання, пов'язані з оплатою послуг та функціонування системи SWIFT відповідно до вимог валютного законодавства України.

ЗМІСТ КУРСУ:
16 лютого

1. Огляд технічної структури підключення банку до SNet.
2. Основні передумови появи і нові служби SNet, їх практичне використання (приклади), ієрархія рівнів SNet (їх технічна реалізація).
3. Забезпечення безпеки в SNet.
4. Способи підключення до SNet.
5. Цифрові сертифікати SNet та цикли їх обслуговування.
6. Інфраструктура безпеки в банку та її компоненти.
7. Нові інтерфейси SNet та їх типове використання.
8. SNL: інсталяція та обслуговування.
9. Планування технічної свіфт-структури в банку, "системи"
10. Настройки SAA/SAE для роботи у SNet, практичні приклади.
11. Відповіді на питання.

12. Умови та можливості здійснення розрахунків з компанією
S.W.I.F.T. у відповідності з валютним законодавством
України
12.1. Пряме дебетування кореспондентського рахунку;
12.2. Можливості здійснення річних передплат;
12.3. Відповіді на питання.

17 лютого

1. Способи здійснення платежів (серійний та покриття) з точки зору S.W.I.F.T.
2. Правила стягнення комісій, кодові слова, способи запитів про відшкодування комісій (повідомлення n90, n91).
3. Поняття STP (підвищення рівня автоматизації банку): загальні рекомендації по оформленню повідомлень, типові помилки при оформленні платіжних інструкцій. Використання IBAN в повідомленнях SWIFT.
4. Інформація про клірингові системи США та Європи, умови їх функціонування, використання клірингових кодів в повідомленнях SWIFT.
5. Робота з корпоративними клієнтами фінансових організацій: поняття MACUG, схеми з повідомленнями МТ 101.

ІНСТРУКТОРИ:
Семінар поводять сертифіковані інструктори компанії S.W.I.F.T. та фахівці НБУ.

УЧАСНИКИ СЕМІНАРУ ОТРИМАЮТЬ СЕРТИФІКАТИ S.W.I.F.T. ТА СЕРТИФІКАТИ НЦПБПУ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
Вартість навчання одного учасника складає 640 євро. МОЖЛИВА УЧАСТЬ РІЗНИХ ФАХІВЦІВ ВІД БАНКУ в перший і другий дні семінару, а також УЧАСТЬ В ОДНОМУ ДНІ СЕМІНАРУ. В цьому випадку вартість одного дня складе половину загальної вартості семінару (320 євро).
Відповідно до побажань банків України розрахунки з компанією S.W.I.F.T. проводяться централізовано НЦПБПУ. Банки здійснюють оплату за участь в семінарі в гривнях України на рахунок Центру по курсу НБУ на день оплати.
У вартість навчання включені витрати на буфетне обслуговування в перервах між заняттями, обіди і вартість методичних та інформаційно-аналітичних матеріалів.
Іногороднім учасникам семінару за попередніми замовленнями бронюються місця у готелі (оплата проживання не входить у вартість навчання).

ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ ОБОВЯЗКОВА
УВАГА!!! ЗАЯВКИ ПРИЙМАЮТЬСЯ ДО 9 ЛЮТОГО 2004Р.

Якщо ви хочете підчас семінару отримати відповіді на свої запитання, надішліть їх нам факсом або електронною поштою center@nctbpu.org.ua

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ НЦПБПУ:
НЦПБПУ є платником податку на прибуток на загальних підставах, р/р © 2600100938 в АБ "АЖІО", МФО 300175, код ЄДРПОУ 22911699.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
Початок реєстрації - 9.30. Початок занять о 10.00.
ПРИ СОБІ НЕОБХІДНО МАТИ КОПІЮ ПЛАТІЖНОГО ДОРУЧЕННЯ ТА КОПІЮ СВІДОЦТВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Ви завжди можете отримати більш детальну інформацію про навчальні заходи, які проводяться Центром, на нашому веб-сайті www.nctbpu.org.ua

Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 253 07 02
(044) 253 24 56
(044) 295 37 31
Факс/автовідповідач (044) 253 84 89

e-mail: center@nctbpu.org.ua
NBU-mail: UOQC

Олександр Геєць,
Директор
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 13.02.2004, 13:16
Сообщение #11

ГостьВставить цитату в ответВнимание!

ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР В РОССИИ!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 13.02.2004, 15:14
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответУважаемые господа, а кто-нибудь собирается на данный семинар?

Цитата
S.W.I.F.T.NET: ПРОДУКТИ, ПОСЛУГИ ТА ТЕХНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ. РОЗРАХУНКИ В СИСТЕМІ S.W.I.F.T., ПРАВИЛА STP ТА ЗНАЙОМСТВО З ПЛАТІЖНИМИ РИНКОВИМИ ІНФРАСТРУКТУРАМИ,
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 13.02.2004, 17:50
Сообщение #13

ГостьВставить цитату в ответTo: Valeryi

Хороший семинар... Но и цена хорошая (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 24.02.2004, 09:41
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответСеминар в Москве!!!

Тема семинара:

Документарный бизнес.Корреспондентские отношения. Международные расчеты.

Дата проведения:
10-12 марта 2004 г

Методология документарных операций. Положения об подразделение, регламентация деятельности, бухгалтерский учет.
Аккредитивы по расчетам на территории России. Используемы типы, особенности работы, специфика документов, права, обязанности и ответственность сторон аккредитивной операции. Аккредитивы и физические лица.
Проверка документов по аккредитиву (International Standard Banking Practice -рекомендации по корректному применению на практике; положения, не закрепленные ранее в других публикациях ICC).
Действия банков при обнаружении расхождений в документах. Отказы, извещения, платежи. Права, обязанности и ответственность банков.
Станислав Рожков
АКБ Новикомбанк, начальник отдела

Практикум (обсуждение вопросов, решение задач, обмен мнениями). Мнения специалистов по спорным вопросам (по материалам форума DCPRO).

Переводные аккредитивы по UCP 500 в свете ICC Policy Statements. Мнения ICC по вопросам, связанным с переводными аккредитивами по UCP 500: постатейный и тематический обзор.
Переводные гарантии и резервные аккредитивы по ISP98. Наглядные примеры перевода по UCP 500 в сравнении с ISP98 (по материалам DC Insights Volume 9 No.2 апрель-июнь 2003).
Переводные аккредитивы и компенсационные аккредитивы в сравнении.
Переуступка выручки по UCP 500. Мнения ICC по вопросам, связанным с переуступкой выручки. Варианты оформления переуступки выручки. Перевод прав и переуступка выручки в свете Конвенции ООН о независимых гарантиях и резервных аккредитивах Перевод и переуступка выручки по гарантиям в свете ICC458.
Проблемы использования переводного аккредитива и переуступки выручки в РФ. Развитие российского законодательства в сфере расчетов по аккредитиву. Развитие унифицированных правил по переводному аккредитиву и переуступке выручки: прошлое (UCP400) - настоящее (UCP500) - будущее (рабочие разработки UCP600). Татьяна Крюкова
ОАО "ВИП-банк", ведущий специалист"


Клиринговые системы США и Европы: CHIPS, FEDWIRE, ACH, TARGET, EURO1.
Особенности проведения расчетов в долларах США и ЕВРО - правила оформления переводов.
Правила и особенности автоматической обработки платежей (Straight Through Processing). Маршрутизация и автоматизация платежей. Использование справочников SSI. Переводы по цепочке/с покрытием. Минимизация расходов. Правила использование IBAN. Контроль за переводами. Ограничения и блокировка переводов. Соблюдение требований FATF и OFAC при осуществления переводов.
Investigations - запросы и ответы - правила ведения переписки, примеры, шаблоны.
Владимир Копалов
Межтопэнергобанк, начальник отдела

Коммерческие чеки: общие понятия и практика использования .
Коммерческие чеки: способы оплаты, возвраты и расследования.
Сергей Милованов
Русский Банк Развития,старший специалист


В семинаре принимают участие представители Union Bank of California International
Andrei Novikov - Assistant Vice President
Anastasia Shron - International Investigations

Материалы к семинару: "Способы и проблемы отражения документарных операций в бухгалтерском учете в РФ" на CD, USA Patriot Act - агенты. Шаблоны запросов по переводам РФ, на CD.


Семинар состоится в Российской Академии государственной службы
(проспект Вернадского, 84). схема проезда
Стоимость участия - 13410 руб.,
Иногородним участникам бронируется гостиница.

При регистрации на семинар на сайте скидка 3%


Дополнительная информация по телефонам:
(095) 599-41-79
(095) 516-65-67
Адрес электронной почты: seminars@umcp.ru
http://www.umcp.ru
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 24.02.2004, 09:43
Сообщение #15


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответА вот комментарий к нему:

Дамы и господа!

10-12 марта 2004 года Банкир.ру совместно с UNION BANK OF CALIFORNIA
INTERNATIONAL проводит два профессиональных практических семинара,
посвященных Международным расчетам и Документарному бизнесу.

У нас обновленная программа. Материал уникальный. Таких знаний вы
больше нигде не получите.

Те, кто бывал на наших семинарах почерпнут много нового.

По уже сложившейся традиции семинары проводятся в Российской Академии
Государственной Службы при Президенте РФ.

Лекторы семинаров - первоклассные специалисты-практики, работающие в
области документарного бизнеса и международных расчетов и имеющие
громадный опыт в данной сфере. Все они активные участники форумов
Банкир.ру.

Впервые в нашем семинаре (равно как и вообще в подобных семинарах в
России) примет участие Anastasia Shron. Она профессиональный
Investigator и сможет рассказать много о том, как обрабатываются
запросы и проводятся расследования по операциям в банках США.

Уже второй раз в наших семинарах примет участие Andrei Novikov -
Assistant Vice President UNION BANK OF CALIFORNIA INTERNATIONAL.
Шанс пообщаться с ним в реале выпадает нечасто. С ним можно будет
обсудить многие вопросы, включая открытие корреспондентского счета
в UBOCI.

Подробности здесь: http://www.bankir.ru/seminar/r/10558


С уважением,
команда Банкир.Ру
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 24.02.2004, 11:15
Сообщение #16

ГостьВставить цитату в ответTo: Valeryi

Я на него ссылку выше дала.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 24.02.2004, 11:52
Сообщение #17


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответTo: Charisma

Ах, простите! (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif) Я уже привык, что сюда сбрасывают полную информацию о семинаре.
Кстати, а Вы собираетесь?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 24.02.2004, 12:10
Сообщение #18

ГостьВставить цитату в ответTo: Valeryi
Цитата
что сюда сбрасывают полную информацию о семинаре.


Решила, что лучше читать первоисточник и при возникновении вопросов сразу на месте все выяснить (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)


Цитата
Кстати, а Вы собираетесь?

Очень хочу, но, как говорится, время покажет...
Актуален встречный вопрос (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Valeryi
сообщение 24.02.2004, 12:20
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Модератор
Сообщений: 1 003

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответTo: Charisma

Цитата
Актуален встречный вопрос


Было бы неплохо посетить его еще раз, но боюсь руководство будет против повторного посещения семинара одним и тем же человеком. Меня же лично очень привлекают представители UBOC и само посещение Москвы!:)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость (Charisma)
сообщение 25.03.2004, 09:56
Сообщение #20

ГостьВставить цитату в ответI N V I T A T I O N
.
2nd OWH CORRESPONDENT BANK FORUM
Moscow, 29 April 2004, 10:00 a.m.,
at the Premises of the Russian National S.W.I.F.T.
Association (Shubinsky Pereulok 6)
.
Dear Madam, Dear Sir,
.
Following the success of our first Forum in December 2002, and responding to popular demand,
Ost-West Handelsbank AG is pleased to have the opportunity to invite you again.
.
This year's Forum, which is again made possible by the amiable support of the Russian National
S.W.I.F.T Association, will focus on two aspects.
For one, it will follow up on recent developments in the payment industry which have an impact on
formatting as well as on pricing. At the same time, we take this opportunity to introduce you in
depth to the whole array of products and services available for banks so that you can make the most
out of your correspondent relationship with Ost-West Handelsbank AG.
Therefore, we have in mind that both correspondent bankers and payments specialists should attend.

AGENDA
10:00 hrs: Registration of Delegates
10:45 hrs: Opening of the Forum by Mr Dmitry D.
Dmitriev, Executive Director, Russian
National S.W.I.F.T. Association
11:00 hrs: Welcome by Mr Georg Moeller, Deputy
Head of Financial Institutions Division
Ost-West Handelsbank AG
11:15 hrs: Ms Evgenia Kauhchesvili, S.W.I.F.T.
Implementation Coordinator, Alliance
Factors Ltd., S.W.I.F.T. Business Part-
ner for Russia, CIS and Mongolia:
New S.W.I.F.T. Services for Banks and
Corporate Customers, S.W.I.F.T.Net
Opportunities
11:45 hrs: Break
12:00 hrs: Ms Liliya Ivakina and Mr Georg Moeller,
OWH AG: Products and Services of OWH AG
for Correspondent Banks - an Update:
Payments, Deposits, FX, Letters of
Credit, Guarantees
13:30 hrs: Coffee break
14:00 hrs: Ms Irene Simon, Head of EuroClearing,
Ost-West Handelsbank AG:
EUR Payments: Latest Trends and
Developments
16:00 hrs: Panel discussion
16:30 hrs: Buffet Reception

We encourage you to submit any questions you may have regarding the subjects featuring on the
Agenda by e-mail to 'georg.moeller(at)owh.de' prior to the Forum. This will enable the speakers
to incorporate answers in their contributions or include these issues in the final discussion,
which will no doubt support the interactive aspect and intention of the Forum.
.
Admission to the Forum is free of charge (any travel expenses to be borne by you).
We trust that you will benefit from participating and would be delighted to see you.
We regret that admission is restricted to two Delegates per bank due to limited seating capacity.
You are kindly asked to confirm your participation in writing by 15 April 2004, identifying full name
and title of all Delegates.
.
We look forward to hearing from you and seeing you in Moscow in April.
.
Kind regards.
Ost-West Handelsbank AG
Financial Institutions Division
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 26.09.2020, 22:26