IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

8 страниц V   1 2 3 > »   
Ответить в данную темуНачать новую тему
> лист НБУ 25-02002/101317, перший відділ КДБ
ОЛЕ
сообщение 18.12.2015, 16:10
Сообщение #1


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответШановні колеги, як Вам лист НБУ від сьогодні?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 18.12.2015, 16:21
Сообщение #2


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответQUOTE (ОЛЕ @ 18.12.2015, 16:10) *
Шановні колеги, як Вам лист НБУ від сьогодні?

а лист можна викласти?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 18.12.2015, 16:57
Сообщение #3


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Департамент фінансового моніторингу

Асоціація ”Незалежна асоціація банків України”,
Асоціація українських банків,
Асоціація ”Український Кредитно-Банківський Союз”,
банки України
№ 25-02002/101317 від 18.12.2015

Про використання індикаторів
підозрілих фінансових операцій

Ураховуючи актуальність і важливість питання щодо врегулювання ситуації на валютному ринку України, керуючись статтею 66 Закону України ”Про банки і банківську діяльність”, Національний банк України встановлює такі вимоги щодо діяльності банків.
Банкам необхідно забезпечити здійснення всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників (далі – аналіз документів), які є підставою для:
купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;
перерахування іноземної валюти за межі України;
перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках;
перерахування коштів на користь нерезидентів через філії уповноважених банків, відкриті на території інших держав;
надання згоди на обслуговування операцій за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів (далі – фінансові операції).
Аналіз документів уключає вивчення суті та мети фінансової операції, інформації про її учасників та здійснюється з метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції , ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
З метою виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції аналіз документів має проводитися працівниками банку, які відповідають за функцію валютного контролю та/або іншими працівниками банку, на яких покладено обов’язок перевірки документів, що подаються клієнтами банку до моменту надання інформації/документів до Національного банку України з урахуванням вимог законодавства України у сфері валютного регулювання та валютного контролю. Під час проведення аналізу документів та підготовки висновку до участі також можуть залучатися працівники підрозділу фінансового моніторингу банку.
Якщо до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) або надання згоди на обслуговування за договором (у тому числі внесення змін) щодо отримання резидентами кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів немає необхідних для проведення аналізу документів (відомостей) щодо такої фінансової операції, відомостей про її учасників або ці документи (відомості) не містять достатньої інформації щодо неї (них) та/або за наявності індикаторів підозрілої фінансової операції, то банк має право витребувати від клієнта (представника клієнта) додаткові документи (інформацію), необхідні, зокрема для здійснення аналізу документів (далі – додаткові документи ), у визначених банком обсягах та строки.
Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України.
За результатами здійсненого аналізу документів банк до проведення фінансової операції (наміру здійснення фінансової операції) має скласти обґрунтований висновок про наявність або відсутність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення (далі – висновок) і засвідчити його підписами керівників (працівників, які виконують їх функції) підрозділів валютного контролю та фінансового моніторингу банку.
Якщо підрозділ банку, що виконує функції фінансового моніторингу також виконує функції валютного контролю, то висновок підписується керівником або працівником, на якого покладено обов’язок керівника підрозділу фінансового моніторингу.
Наголошуємо, що висновок про наявність ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення має бути підставою для відмови банком у здійсненні (наміру здійснення) фінансових операцій клієнта.
Усі вжиті заходи щодо здійснення аналізу документів банк має підтверджувати документально.
Звертаємо увагу, що в разі необхідності подання банками до Національного банку України у встановлених випадках та порядку пакета документів, крім документів, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, банк має також надати висновок та інші документи стосовно вжитих заходів щодо здійснення аналізу документів.
Вищезазначені вимоги не поширюються на фінансові операції, що здійснюються:
на користь держави або під державні гарантії;
за кредитами, позиками, що залучаються відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, або від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, або від міжнародних фінансових організацій, за договорами з якими Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям;
за проектами (програмами) міжнародної технічної допомоги, що пройшли державну реєстрацію;
за проектами, що здійснюються на підставі угод між Україною і Європейським Союзом про участь України в міжнародних програмах Європейського Союзу;
у вигляді грантів від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, на користь юридичної особи-резидента, фінансування якої здійснюється за рахунок таких грантів та в органах управління якої бере участь Уряд України;
на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та до договорів з міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, що надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам.
Листи Національного банку України від 02.12.2014 № 48-404/71535, від 03.12.2014 № 48-404/72001, від 17.12.2014 № 48-404/75613 уважати такими, що втратили чинність.


Перший заступник Голови
Національного банку України О. В. Писаруквик. Царевський О.В.
тел. 527-32-17
480umon@u0h2
+ табличка с индикаторами (не получается присоединить))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 18.12.2015, 16:59
Сообщение #4


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 932

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответОригинально. Всё спихнуть на банк. А то что банк-это только финансовый посредник, а не госуд.уполномоченный контролирующий орган, не учитывают.
Пусть возобновят обязательную гос.регистрацию ВЭД-договоров в Мин.экономики (или создадут единый гос.реестр ВЭД-договоров, согласованных гос.органами), возобновят реестры в ГНИ для покупки и т п., а не "разгребают жар чужыми руками". Гос.фин мониторинг пусть кое-что предварительно согласовывает по запросу клиента, расширят перечень операций подлежащих лицензированию НБУ. Все- таки у гос.структур больше возможностей влиять на клиентов и отказать/запретить проведение операции.

"Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України." А банк разве прокуратура или суд? (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 18.12.2015, 17:33
Сообщение #5


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Romko @ 18.12.2015, 16:59) *
Оригинально. Всё спихнуть на банк. А то что банк-это только финансовый посредник, а не госуд.уполномоченный контролирующий орган, не учитывают.
Пусть возобновят обязательную гос.регистрацию ВЭД-договоров в Мин.экономики (или единый гос.реестр ВЭД-договоров создадут), реестры в ГНИ для покупки и т п., а не "разгребают жар чужыми руками". Гос.фин мониторинг пусть кое-что предварительно согласовывает по запросу клиента, расширят перечень операций подлежащих лицензированию НБУ. Все- таки у гос.структур больше возможностей влиять на клиентов и отказать/запретить проведение операции.

"Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України." А банк разве прокуратура или суд?


Графолога заведем, собаку-нюхачку...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Тоха
сообщение 18.12.2015, 20:11
Сообщение #6


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 557

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответQUOTE (Romko @ 18.12.2015, 16:59) *
Оригинально. Всё спихнуть на банк. А то что банк-это только финансовый посредник, а не госуд.уполномоченный контролирующий орган, не учитывают.
Пусть возобновят обязательную гос.регистрацию ВЭД-договоров в Мин.экономики (или создадут единый гос.реестр ВЭД-договоров, согласованных гос.органами), возобновят реестры в ГНИ для покупки и т п., а не "разгребают жар чужыми руками". Гос.фин мониторинг пусть кое-что предварительно согласовывает по запросу клиента, расширят перечень операций подлежащих лицензированию НБУ. Все- таки у гос.структур больше возможностей влиять на клиентов и отказать/запретить проведение операции.

"Банк має пересвідчитися в чинності (дійсності) поданих клієнтом документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства України." А банк разве прокуратура или суд? (IMG:style_emoticons/default/ohmy.gif)

или еще проще - пусть клиенты тащат все документы в налоговую, а банки получают разрешения на покупку по итогам рассмотрения документов незамутненными глазами налоговых инспекторов. Чтоб никакой личной заинтересованности и коррупции. И все при деле.
(IMG:style_emoticons/default/laugh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 21.12.2015, 12:36
Сообщение #7


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 932

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответДля банков хороший вариант сейчас -обслуживать только экспорт, а импортных клиентов (особенно услуги/работы)отдавать в другие банки (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) для уменьшения мороки с анализированием, "высновками" и для снижения ответственности.

"Шановний клієнте, з метою зниження ризику використання вами нашого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, пропонуємо [просимо вас] вам перевести свої зовнішьоекономічні контракти на обслуговування в інший банк." (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (рекомендований перелік банків-конкурентів додається).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.12.2015, 12:37
Сообщение #8


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Romko @ 21.12.2015, 12:36) *
Для банков хороший вариант сейчас -обслуживать только экспорт, а импортных клиентов отдавать в другие банки (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) для уменьшения мороки с анализированием и "высновками"и снижения ответственности.

Ага, а купує валюту клієнтам нехай НБУ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valuta
сообщение 21.12.2015, 12:49
Сообщение #9


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Romko @ 21.12.2015, 12:36) *
Для банков хороший вариант сейчас -обслуживать только экспорт, а импортных клиентов (особенно услуги/работы)отдавать в другие банки (IMG:style_emoticons/default/laugh.gif) для уменьшения мороки с анализированием, "высновками" и для снижения ответственности.

"Шановний клієнте, з метою зниження ризику використання вами нашого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, пропонуємо [просимо вас] вам перевести свої зовнішьоекономічні контракти на обслуговування в інший банк." (IMG:style_emoticons/default/wink.gif) (рекомендований перелік банків-конкурентів додається).

+100)) вопрос правда куда экспортную выручку девать)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.12.2015, 14:06
Сообщение #10


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(valuta @ 21.12.2015, 12:49) *
+100)) вопрос правда куда экспортную выручку девать)

Тому же НБУ (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
valuta
сообщение 21.12.2015, 14:37
Сообщение #11


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 596

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответпо делу - ума не приложу как работать по этому письму...Во-первых, на вес покупки должны быть висновки, во-вторых подписывать (да и делать в первую очередь) должен валютчик, в третьих, нет никакого образца,формы..ну и в-четвертых,блин, а фин.мониторинг чем занимается?(((
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 21.12.2015, 16:58
Сообщение #12


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 932

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(valuta @ 21.12.2015, 14:37) *
в-четвертых,блин, а фин.мониторинг чем занимается?(((


"Функції агента валютного контролю - обов'язки уповноваженого банку, ... щодо здійснення контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи. Цей контроль полягає в запобіганні уповноваженими банками, ...проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних валютних операцій та/або своєчасному інформуванні уповноваженими банками,... у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій." (из Пост.НБУ №49)

А "виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції , ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення."- это явно не функция валютного контроля, а чистейший фин.мониторинг.
В частности 100% -фин. мониторинг это: "вивчення обсягів ділової активності клієнта", "визначення фінансового стану клієнта – фізичної особи", "визначення наявності економічної доцільності (сенсу) такої фінансової операції та відсутність підозри". Валютным контролем тут и не пахнет. (IMG:style_emoticons/default/huh.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.12.2015, 16:59
Сообщение #13


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Romko @ 21.12.2015, 16:58) *
"Функції агента валютного контролю - обов'язки уповноваженого банку, ... щодо здійснення контролю за валютними операціями, що проводяться резидентами і нерезидентами через ці установи. Цей контроль полягає в запобіганні уповноваженими банками, ...проведенню резидентами і нерезидентами через ці установи незаконних валютних операцій та/або своєчасному інформуванні уповноваженими банками,... у випадках та в порядку, установлених законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами законодавства, пов'язаного з проведенням ними валютних операцій."

А "виявлення індикаторів підозрілої фінансової операції , ознак здійснення банком ризикової діяльності та/або підстав уважати, що характер або наслідки фінансових операцій можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання уповноваженого банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення."- это явно не функция валютного контроля, а чистейший фин.мониторинг.

Оно то так, а делать то что сейчас?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 21.12.2015, 17:25
Сообщение #14


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 932

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(ОЛЕ @ 21.12.2015, 16:59) *
Оно то так, а делать то что сейчас?


Ждать пока ФМ НБУ успокоится и одумается. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 21.12.2015, 17:32
Сообщение #15


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Romko @ 21.12.2015, 17:25) *
Ждать пока ФМ НБУ успокоится и одумается. (IMG:style_emoticons/default/wink.gif)

Будем ждать, пока труп врага не проплывёт мимо нас по реке (IMG:style_emoticons/default/smile.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ОЛЕ
сообщение 22.12.2015, 18:08
Сообщение #16


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 3 402

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответКто-то был сегодня в НБУ, что хорошего слышали?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 22.12.2015, 18:19
Сообщение #17


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 429

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(ОЛЕ @ 22.12.2015, 18:08) *
Кто-то был сегодня в НБУ, что хорошего слышали?


это был ужас-ужас.
"давайте банки будут все контролировать и проверять, а мы будет проверять и наказывать банки."
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yakim
сообщение 22.12.2015, 18:24
Сообщение #18


Старожил
***

Группа: Старожил
Сообщений: 300

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответОбьясните, если можно суть постановления:

-я так понимаю
1. в пакете документов на покупку нужно подавать "висновок" .Его вид какой должен быть?У каждого свой?
2. в "висновку" должны быть указаны индикаторы, или при их наличии пакет документов можно не подавать(порежут)?
3. п 4.1 "Умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання компаній-оболонок (shell companies)"- это кто такие?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
yarg
сообщение 22.12.2015, 18:26
Сообщение #19


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 429

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(yakim @ 22.12.2015, 18:24) *
Обьясните, если можно суть постановления:

-я так понимаю
1. в пакете документов на покупку нужно подавать "висновок" .Его вид какой должен быть?У каждого свой?
2. в "висновку" должны быть указаны индикаторы, или при их наличии пакет документов можно не подавать(порежут)?
3. п 4.1 "Умови розрахунку за фінансовою операцією передбачають використання компаній-оболонок (shell companies)"- это кто такие?


точно не знаю. слышал в пересказе.

Если ситуация попадает под один из случаев в первой колонке - обязательно должны быть документы из третей колонки. Если не будет - возврат и отказ без рассмотрения.
С оболонками - вопрос к финмону. Я пол-интернета перекопал - нормального отпределения нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Romko
сообщение 22.12.2015, 18:36
Сообщение #20


Банкир
****

Группа: Банкир
Сообщений: 932

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответОтличная статья на http://minfin.com.ua/blogs/aisaev/85496/

Как ужесточить валютные ограничения, не ужесточив валютные ограничения? Нацбанк нашел ответ.

Письмом №25-02002/101317 НБУ снова таки переложил всю ответственность на банки. А для того, чтобы проверяющие не переутомлялись, НБУ обязал банкиров сформировать по каждой валютной транзакции заключение о ее подозрительности. Подписывает такое заключение руководитель соответствующего подразделения банка. И, если заключение будет негативным, то по сути выходит валютное ограничение (в операции банк может клиенту отказать), по форме — нет

Банки под угрозой закрытия будут обкладываться бумагами со всех сторон, собирать массу дополнительной информации о своих клиентах, а клиент — доказывать, что он не мойщик и не конвертатор. В любом случае, валютные операции существенно замедлятся во времени. Чем не новые хитрые валютные ограничения?

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

8 страниц V   1 2 3 > » 
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 15.07.2020, 10:20