IPB

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> ПП НБУ 211, Резервы, капитал
Wik
сообщение 22.08.2008, 13:15
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПравління Національного банку України


ПОСТАНОВА


від 23 липня 2008 р. №211 м. КиївПро внесення змін до деяких
нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статті 36 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, статей 7 та 59 Закону України “Про Національний банк України”, з метою вдосконалення вимог щодо визначення банками України справедливої вартості цінних паперів на організованому фондовому ринку та забезпечення зменшення ризиків банків за операціями з цінними паперами Правління Національного банку України

постановляє:

1. Унести до Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.02.2007 № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 189/13456, такі зміни:

1.1. У главі 1:
абзац п’ятий пункту 1.8 викласти в такій редакції:
“опис обраних банком методів визначення справедливої вартості відповідних цінних паперів, у тому числі критеріїв, що забезпечують достовірність цих методів”;
в абзаці першому пункту 1.9 слова “та щодо оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах” виключити та після слів “на продаж” доповнити словами “та в портфелі до погашення”.

1.2. У главі 3:
пункт 3.1 доповнити новим абзацом такого змісту:
“Банк має здійснювати перегляд цінних паперів, за якими укладено договори про їх подальший продаж, на предмет виявлення за ними ризику з метою формування резерву до часу припинення визнання таких цінних паперів на балансі банку”;
пункт 3.2 викласти в такій редакції:
“3.2. Банк для розрахунку резерву за цінними паперами, що обліковуються в портфелі банку на продаж та внесені до біржового реєстру, має брати справедливу вартість цінного папера, визначену за його котирувальною ціною покупця (ціною bid) за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця.
У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату банк має визначати справедливу вартість цінного папера, який внесено до біржового реєстру, за його останнім біржовим курсом, що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх п’яти робочих днів звітного місяця”;
абзац третій пункту 3.3 викласти в такій редакції:
“визначається поточна справедлива вартість цінного папера, який внесено до біржового реєстру, за даними оприлюднених котирувань лістингових цінних паперів на фондових біржах”.

1.3. У главі 5:
абзац третій пункту 5.1 після слів “цінних паперів” доповнити словами “які внесено до біржового реєстру”;
абзац перший пункту 5.9 викласти в такій редакції:
“5.9. Банк зобов’язаний віднести емітента до класу не вище класу “Д” у разі відсутності в банку достовірної інформації, що підтверджує оцінку ризику (класу) емітента”.

2. Унести до пункту 1.7 глави 1 розділу II Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами), такі зміни:

2.1. У підпункті “а” слова “(зменшену на суму фактично сформованого резерву за пайовими цінними паперами у портфелі банку на продаж, які обліковуються за собівартістю)” виключити.

2.2. Підпункт “б” викласти в такій редакції:
“б) балансову вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансову вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу”.

2.3. Підпункт “є” викласти в такій редакції:
“є) балансову вартість позалістингових цінних паперів у торговому портфелі банку (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком та Державною іпотечною установою)”.

2.4. Доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:
“ж) балансову вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), у торговому портфелі банку;
з) балансову вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів”.

2.5. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
“Банк не включає до балансової вартості цінних паперів, на яку додатково зменшується загальний розмір регулятивного капіталу банку 1-го і 2-го рівнів, суму доходів, неотриманих понад 30 днів з дати їх нарахування”.

3. Унести до пункту 7.2 глави 7 Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.07.2000 № 279, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.08.2000 за № 474/4695 (зі змінами), такі зміни:

3.1. Доповнити абзац перший реченням такого змісту: “Банк зобов’язаний здійснювати розрахунок вартості предмета застави у вигляді цінних паперів відповідно до вимог глави 3 Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.02.2007 № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за № 189/13456 (зі змінами)”.

3.2. Виноску 11 виключити.

4. Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду (Н.В.Іваненко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, територіальних управлінь Національного банку України, а також банків України для керівництва та використання в роботі.

5. Банки зобов’язані сформувати резерв під операції з цінними паперами відповідно до цієї постанови до 1 березня 2009 року.

6. Постанова набирає чинності через 60 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови В.Л.Кротюка, виконавчого директора – директора Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєва, департаменти безвиїзного банківського нагляду (В.І.Мазепа), інспектування банків (С.В.Фабер) і начальників територіальних управлінь Національного банку України.В.о. Голови А.В.Шаповалов
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wik
сообщение 01.09.2008, 15:50
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответИнтересно а как быть с внелистинговми ЦБ в собственности банка? Резерв?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dim
сообщение 05.09.2008, 14:44
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 65

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответИнтересно, а какие теперь ЦБ будуть уменьшать регулятивный капитал?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wik
сообщение 05.09.2008, 16:38
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Dim @ 05.09.2008, 15:44) *
Интересно, а какие теперь ЦБ будуть уменьшать регулятивный капитал?


Судя из постановы все внелистинговые в торговом портфеле.

Сообщение отредактировал Wik - 05.09.2008, 16:39
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 06.10.2008, 11:07
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПолучается, что, если в торговом портфеле внелистинговые ЦБ, от них надо избавиться?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wik
сообщение 06.10.2008, 16:25
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Soul @ 06.10.2008, 12:07) *
Получается, что, если в торговом портфеле внелистинговые ЦБ, от них надо избавиться?


ага, или вынь из капитала 100% инвестиций и поплывут нормативы... все очень глобально, но мы всех победим...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 07.10.2008, 08:29
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ5. Банки зобов’язані сформувати резерв під операції з цінними паперами відповідно до цієї постанови до 1 березня 2009 року - не понимаю. что это значит??? Если в этой же постанове прописано, что уже на 01.11.2008 г. надо сформировать резерв согласно новой постанове. Так что это за срок - 01 марта???


И еще вопрос - а в залоге тоже должны быть только листинговые ЦБ???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wik
сообщение 07.10.2008, 12:28
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Soul @ 07.10.2008, 09:29) *
5. Банки зобов’язані сформувати резерв під операції з цінними паперами відповідно до цієї постанови до 1 березня 2009 року - не понимаю. что это значит??? Если в этой же постанове прописано, что уже на 01.11.2008 г. надо сформировать резерв согласно новой постанове. Так что это за срок - 01 марта???


И еще вопрос - а в залоге тоже должны быть только листинговые ЦБ???


1. 211-я касается и резервов, а именно:

Вы должны пересматривать на уменьшение полезности ЦБ по которым заключен договор на их продажу (в рамках стандартной процедуры). Ранее можно было этого не делать (есть законодательная лазейка) и многие этим пользовались (в основном по векселям).

В 31-е вносятся изменения относительно определения стоимости ЦБ - если бумага внелистинговая, то типа нет справедливой (такая логика НБУ в отношении внелистинговых ЦБ). Обойти эту норму очень легко (только для портфеля на продажу).

Также НБУ пытается заставить сливать мусорные ЦБ, т.е. если нет отчетности, то 100% резерв (п. 1.3. 211-й)

Вот НБУ и дает Вам возможность слить бумаги или оценить свои возможности для формирования резервов.

Я так думаю.

2. Относительно оценки обеспечения в виде ЦБ -

Думаю, что нет. Теперь оценка ЦБ должна проводится согласно норм главы 3 31-го.
Принцип очень простой - если есть в залоге котируемые листинговые ЦБ, то оцениваем по бидам последнего дня месяца.
Если бумага внелистинговая или некотируемая, то делаем расчет по формуле и корректируем на риск эмитента. Полученная стоимость и есть стоимость ЦБ.
Для каждого вида ЦБ есть своя формула, кривая но есть.

Т.е. теперь Вы должны ежемесячно контролировать эмитентов, требовать их финансовую отчетность, анализировать, мониторить рынки...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 07.10.2008, 13:53
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответСпасибо за консультацию. Пришло очередное письмо об изменениях уже к 211. Пункт 2 єтой постанови продлен до 01.03.2009 года (єто касательно изменений к 368) Можно на какое-то время вздохнуть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 07.10.2008, 15:07
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответУ меня просьба, может кто-то поможет. Никогда не считала залоговую ст-ть по акциям, какая-то ерунда получается, может у кого есть табличка в Excel, хоть глянуть.Буду очень признательна, если на мой адрес бросите adova@bank.odessa.ua. В Одессу приглашу в гости.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 07.10.2008, 16:11
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПодскажите как рассчитывается показатель Дt??? Кто придумал єти формулі????
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
jelly
сообщение 08.10.2008, 10:11
Сообщение #12


Постоялец
**

Группа: Постоялец
Сообщений: 102

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Soul @ 07.10.2008, 14:53) *
Спасибо за консультацию. Пришло очередное письмо об изменениях уже к 211. Пункт 2 єтой постанови продлен до 01.03.2009 года (єто касательно изменений к 368) Можно на какое-то время вздохнуть.


поделитесь текстом плз
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 08.10.2008, 10:28
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответПисьмо НБУ № 40-511\3938-13359 от 02.10.08г. Суть - согласно Постановлению НБУ № 301 от 01.10.2008г. продолжен до 01.03.2009г. срок вступления в силу пункта 2 Постановления № 211. Этот пункт касается изменений в 368.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wik
сообщение 08.10.2008, 15:23
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Soul @ 07.10.2008, 16:07) *
У меня просьба, может кто-то поможет. Никогда не считала залоговую ст-ть по акциям, какая-то ерунда получается, может у кого есть табличка в Excel, хоть глянуть.Буду очень признательна, если на мой адрес бросите adova@bank.odessa.ua. В Одессу приглашу в гости.


кажись так (можно немного изменить):

=(ДБП/(1+KIACR))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);2))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);3))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);4))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);5))+((ДК)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);5))

Где:

ДБП - Доля банка в прибыли =(ЧП2008+ЧП2007+ЧП2006)/3*%участия
KIACR – для акций 90 дней. Выражается в абсолютной величине (т.е. 13.908% = 0.13908)
ДК - абсолютная величина доли банка в капитале эмитента = капитал эмитента * % банка.

Полученный результат корректируем на риск эмитента (А и Б дисконт = 0, Б = 20% и т.д.)

Пользуем.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 08.10.2008, 15:44
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЯ смотрю в п. 3.5. прописано - частка інвестора в капіталі емітента враховується в ОСТАННІЙ період дисконтування. А Ві взяли ДБП за 3 года. Чтобі более точнее біло??? И балансы годовые стало быть за 5 лет надо требовать с эмитентов. Хм...труднова-то будет. Спасибо за консультацию.А то я даже в НБУ Киева звонила, толком ничего не сказали.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wik
сообщение 08.10.2008, 16:03
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Soul @ 08.10.2008, 16:44) *
Я смотрю в п. 3.5. прописано - частка інвестора в капіталі емітента враховується в ОСТАННІЙ період дисконтування. А Ві взяли ДБП за 3 года. Чтобі более точнее біло??? И балансы годовые стало быть за 5 лет надо требовать с эмитентов. Хм...труднова-то будет. Спасибо за консультацию.А то я даже в НБУ Киева звонила, толком ничего не сказали.


1.
частка інвестора в капіталі емітента враховується в ОСТАННІЙ період дисконтування

смотрим мою формулу -
Цитата
=(ДБП/(1+KIACR))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);2))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);3))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);4))+((ДБП)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);5))+((ДК)/СТЕПЕНЬ((1+KIACR);5))


где ДК и есть доля в капитале а период дисконтирования последний.

2. Насчет пяти лет отчетности - не факт. ПП НБУ № 31, Глава 2, -

потенційний дохід інвестора від володіння цінним папером (Д ) - величина, що використовується під час розрахунку суми t
очікуваного відшкодування акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком та розраховується як середня за останні три фінансових роки пропорційна частка інвестора в чистому прибутку емітента після оподаткування та пропорційна частка інвестора в загальній величині власного капіталу об'єкта інвестування на кінець звітного періоду;
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 08.10.2008, 16:07
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответСпасибо огромное, Вы меня здорово выручили.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Wik
сообщение 09.10.2008, 12:47
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответЦитата(Soul @ 08.10.2008, 17:07) *
Спасибо огромное, Вы меня здорово выручили.

Всегда пожалуйста. Жду приглашение в Одессу (IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/wink.gif)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Soul
сообщение 09.10.2008, 13:48
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 38

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответУже приглашаю! Одесса - красивый город. Если никогда не были - не пожалеете!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nap
сообщение 13.10.2008, 08:18
Сообщение #20


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 3

Вставить ник в ответ
Вставить цитату в ответ(IMG:http://www.uabanker.net/forum/style_emoticons/default/sad.gif) Подскажите, есть ли у кого нибудь в Exel табличка расчета формулы 3 из 31 положения, Не могу понять - если n- это колличество дней до окончания действия ценной бумаги, то что получается нужно просумировать n раз, а если бумаги погашаются только 1 раз в году т.е. Потікt возникает только в конце года, то это 365 раз суммировать? Как это можно запихнуть в Exel?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 Текстовая версия Сейчас: 27.11.2021, 23:31